ABREM© Monitoring

Jediné riešenie na Slovensku spĺňajúce zákon o ochrane osobných údajov, nariadenie GDPR a ochranu obchodného a daňového tajomstva. Veľkým a nenahraditeľným prínosom tohto riešenia je monitorovanie Obchodného vestníka SR, monitoring zmien v Obchodnom a Živnostenskom registri SR a iných verejne dostupných zdrojov.


Komu je produkt určený?

Odporúčané riešenia pre nasledujúce druhy podnikov - podľa segmentov pôsobenia:

Servisné služby Správa bytov/Facility manažment
Obchod Veľké obchodné spoločnosti
Distribučné spoločnosti Vodárenské spoločnosti
Distribúcia plynu
Energetické spoločnosti
Samosprávy Mestá
Úrady a inštitúcie
VÚC
Finančný sektor Banky
Leasingové spoločnosti
Poisťovne
Nebankové spoločnosti