datova bezpecnost

Dátová bezpečnosť


1. BEZPEČNOSŤ

Jediná spoločnosť na Slovensku, ktorá monitoruje nie len právnické osoby, ale aj fyzické osoby, bez prístupu druhej strany k dátam zákazníka, čím sa ochraňujú dôležité osobné a obchodné informácie zákazníka proti zneužitiu v konkurenčnom pôsobení na trhu. Všetky informácie zostávajú v intranete zákazníka.

2. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V danej oblasti sme jediná spoločnosť na Slovensku, ktorá spĺňa podmienky zákona o ochrane osobných údajov.

3. SPOĽAHLIVOSŤ A RÝCHLOSŤ

Jediná spoločnosť na Slovensku s kvalitou dodávky monitorovaných dát na úrovni 99,99% na dennej báze. Všetky informácie z verejne dostupných zdrojov verifikujeme - čím šetríme čas zákazníka, ktorý sa môže na dodané informácie spoľahnúť.