Digital Garden Mirroring

CSR – naša spoločenská zodpovednosť

Corporate social responsibility (CSR), alebo spoločenskú zodpovednosť prejavujeme v našom podnikaní prostredníctvom transparentnosti v konaní a poskytovaní garancie našich služieb.

Ponúkame našim potenciálnym zákazníkom riešenia, ktoré pre nich predstavujú zníženie nákladov.

Výsledkom je skvalitnenie pracovných podmienok, ktoré majú vplyv na zjednodušenie a sprehľadnenie pracovných postupov a tým zníženie stresu pracovníkov, ktorý má vplyv na efektívnosť vykonávanej práce.


Garancia užitočnosti

  • Aby sa zákazník presvedčil o prínosoch daného riešenia, prípadne ho efektívne využíval, poskytujeme skúšobnú dobu na otestovanie nášho riešenia a to:
  • 1. BEZPLATNE
    Toto dosahujeme vďaka garancii našich produktov tým, že ich poskytujeme na skúšobné obdobie bezplatne - bez akýchkoľvek poplatkov či už zrejmých, alebo skrytých a s jednoznačnými licenčnými podmienkami.
  • 2. PLNÁ FUNKČNOSŤ
    Aj počas skúšobného obdobia záujemca využíva plnú neobmedzenú funkčnosť daného riešenia.
Garancia jedinečnej kvality monitoringu OV - Čo prezentujeme, to aj garantujeme

  • Počas skúšobnej prevádzky sa zákazník presvedčí, že sme:

1. BEZPEČNOSŤ - Jediná spoločnosť na Slovensku,
ktorá monitoruje nie len právnické osoby, ale aj fyzické osoby, bez prístupu druhej strany k dátam zákazníka, čím sa ochraňujú dôležité osobné a obchodné informácie zákazníka proti zneužitiu v konkurenčnom pôsobení na trhu. Všetky informácie zostávajú v intranete zákazníka.

2. MY SME MONITORING - Jediný na Slovensku
bezpečne identifikujeme aj subjekty „schované“ aj pod rôzne účelové zlúčenia atď., aby sa zabránilo identifikácii, alebo monitoringu subjektov, na dennej báze.

 

3. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - v danej oblasti sme jediná spoločnosť na Slovensku,
ktorá spĺňa podmienky zákona o ochrane osobných údajov.

4. E-FLOW
všetky požadované informácie sú okamžite k dispozícii prostredníctvom fulltextu, alebo hyperlinkom.

5. SPOĽAHLIVOSŤ A RÝCHLOSŤ - Jediná spoločnosť na Slovensku s kvalitou dodávky monitorovaných dát na úrovni 99,98% na dennej báze
Všetky informácie z verejne dostupných zdrojov verifikujeme - čím šetríme čas zákazníka, ktorý sa môže na dodané informácie spoľahnúť.

Excelencia riešenia – dôkaz

Ak máte iné riešenie, počas inštalácie nášho riešenia na skúšobnú dobu sa môžete jednoduchým porovnávaním presvedčiť o našej excelencii a efektívnosti riešenia.
Garancia univerzálnosti a jednoduchej inštalácie

Riešenie je kompatibilné s akoukoľvek softvérovou architektúrou