Pomáha našim zákazníkom udržať si prehľad o obchodných partneroch každý deň. Pokiaľ sa niektorý z partnerov dostane do konkurzného konania, likvidácie atď. môžu na to bezprostredne reagovať a včas sa prihlásiť s ich pohľadávkami. Mnohokrát sa tak vyhnú meškaniu, resp. prehliadnutiu, ku ktorému by určite neprišlo, ak by využívali riešenie ABREM© Monitoring pri automatizovanom monitoringu verejne dostupných informácií uverejnených v OV SR, OR SR, ŽR SR a iných verejne dostupných zdrojov.

Nariadenie GDPR, Ochrana osobných údajov, bezpečnosť informácií vo vzťahu k obchodnému a daňovému tajomstvu:
Všetky informácie zostávajú v informačnom systéme spoločnosti. Nie sú dostupné druhej strane a celý proces monitoringu prebieha v intranete spoločnosti.
Sme jediná spoločnosť na Slovensku, ktorá má takéto softvérové riešenie bez prístupu k dátam zákazníka a tým zároveň spĺňame aj zákon o ochrane osobných údajov.

Našou prioritou je poskytovať riešenie bez prístupu k Vašim dátam.

Moj Sen o Tvojom Dare

Cieľ produktu

Interný mailový report o monitorovaných subjektoch, o ktorých boli uverejnené informácie v aktuálnom vydaní Obchodného vestníka

  • Firma získa informáciu, že na majetok sledovaného podniku, dlžníka bol vyhlásený konkurz
  • Sledovanie subjektov právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov, nepodnikateľov


Ako to funguje?

  • 1. Automatizovaná kontrola - program pristupuje vždy k aktuálnym dátam a generuje report poďla požiadaviek klienta autonómne - bez nutnosti zásahu
  • 2. Univerzálnosť - práca so zoznamami subjektov v súboroch XLSX, CSV
  • 3. Notifikácia mailom - užívatelia obdržia každý deň relevantné informácie do svojej schránky
  • 4. Možnosť exportov do Vášho informačného systému alebo súborov