Pre zákazníkov poskytujeme v rámci služby BlackListMGMT™ Services nasledovné služby:

Cierny Kruh

História podnikateľských subjektov

Registre môžu byť zvolené podľa spätného historického obdobia vo forme archívov vyčistených a opravených dát z Obchodného vestníka alebo iných verejne dostupných zdrojov na základe individuálnych požiadaviek zákazníkov.
Aktualizované registre a služby pre špeciálne CRM riešenia

Touto službou Vám ponúkame aktualizácie zmien identifikačných údajov Vašich zákazníkoch na dennej baze. Vyhnite sa preklepom, chybám. Uľahčite a zautomatizujte svojim pracovníkom náročné verifikovanie základných údajov.ŠTANDARDNÉ REGISTRE


BLACKLIST registre

 • Register 1: konkurzy a reštrukturalizácie právnických osôb
 • - začiatok konania
 • - začiatok konkurzu a reštrukturalizácie
 • - ďalšia prehľadná klasifikácia zverejnení do viac ako 190 typov, napr. Odvolanie správcu, Zverejnenie rozvrhu výťažku atď.
 • - názvy a sídla preverované cez verejné registre (ORSR, ZRSR atď.)
 • - možnosť dekompozície každého sídla na položky: štát, obec, ulica, číslo, psč, pričom pre Slovensko sú tieto údaje aj validované
 • - možnost dodávať aj priame linky na verejne dostupné primárne dokumenty (OV, ORSR atď.) viažuce sa k danému záznamu
 • Register 2: konkurzy fyzických osôb
 • - začiatok konania
 • - začiatok konkurzu a reštrukturalizácie
 • - ďalšia prehľadná klasifikácia zverejnení do viac ako 190 typov, napr. Odvolanie správcu, Zverejnenie rozvrhu výťažku atď.
 • - možnosť rozdelenia mena na tituly+meno+priezvisko
 • - FO (so živnosťou) názvy a sídla preverované cez verejné registre (ORSR, ZRSR atď. )
 • - možnosť dekompozície každého sídla na položky: štát, obec, ulica, číslo, psč, pričom pre Slovensko sú tieto údaje aj validované
 • - možnost dodávať aj priame linky na verejne dostupné primárne dokumenty (OV, ORSR atď.) viažuce sa k danému záznamu
 • Register 3: výmazy právnických osôb
 • Register 4: likvidácie právnických osôb
 • Register 5: návrhy na zrušenie právnických osôb bez likvidácie

CHANGELIST registre

 • Register 6: zníženie základného imania právnických osôb
 • Register 7: zmeny právnej formy právnických osôb
 • Register 8: zmeny názvu, sídla, alebo IČO právnických osôb

ŠPECIÁLNE REGISTRE X


Registre pre internú kontrolu a opravu databáz evidovaných zákazníkov

 • Register X1: register subjektov registrovaných pre IČ DPH
 • Register X2: register DIČ
 • Register X3: register nesprávne pridelené IČO

Štruktúra, formát a spôsob odberu registrov možno prispôsobiť podľa potrieb zákazníka.
Všetky registre sú preverené a opravené s kvalitou dát na úrovni 99,98%.