Echoes

Datamining & Data pilot

V spoločnostiach s veľkým množstvom dát, alebo pri strategických rozhodnutiach, je nevyhnutné vždy posudzovať nie len kvalitu, dôležitosť, ale aj správne interpretovať informácie, ktoré sú dostupné a na základe ktorých prebiehajú rozhodovacie procesy v organizácií. Za týmto účelom ponúkame spoločnostiach služby v oblasti dátovej analýzy – datamning a dátový pilot.