"Find And Repair Errors in business data"

Prostredníctvom tohto nástroja zabezpečujeme pre organizácie s veľkými databázami opravy nesprávnych, alebo doplnenie chýbajúcich dát v záznamoch databáz, ktoré boli identifikované nástrojom SAFE Data™, alebo identifikované zákazníkom vo vlastnej réžii.

Split_cycle

Oprava nesprávnych, alebo doplnenie chýbajúcich dátových záznamov sú realizované v štandardnom rozsahu, alebo na základe individuálnych požiadaviek.
Štandardný rozsah predstavuje:

  • Obchodné meno
  • IČO
  • DIČ
  • IČ DPH
  • Ulica
  • PSČ
  • Mesto
  • K identifikácii sú využívané verejne dostupné zdroje napr. ŽRSR, ORSR, OV, zoznamy neplatičov štátnych inštitúcií atď.