"Search And Fix Errors in business Data"

Prostredníctvom tohto nástroja zabezpečujeme pre organizácie s veľkými databázami preskúmanie a identifikáciu chybných dátových záznamov, ktoré vznikajú v dôsledku preklepov pri zaraďovaní do databaz v obchodných oddeleniach, nesprávne zaradených informácií do databáz, neaktuálne zastarané dáta, ktoré vznikajú v dôsledku nedostatočnej, resp. žiadnej aktualizácie v prípade zmien na strane klientov zákazníkov v dôsledku neoznámenia zmeny obchodných identifikačných údajov atď. Zostáva na rozhodnutí zákazníka, či dané chybné záznamy v databázach si opraví zákazník vo vlastnej réžii, alebo opravu uskutočníme prostredníctvom nášho dátového nástroja FAR Errors™.

Split_cycle

Preskúmavanie a identifikácia chybných dátových záznamov sú realizované v štandardnom rozsahu, alebo na základe individuálnych požiadaviek. Štandardný rozsah predstavuje:

  • Obchodné meno
  • IČO
  • DIČ
  • IČ DPH
  • Ulica
  • PSČ
  • Mesto
  • K identifikácii sú využívané verejne dostupné zdroje napr. ŽRSR, ORSR, OV, zoznamy neplatičov štátnych inštitúcií atď.